difficulty

difficulty
[΄difiklti] n դժվարություն. խոչըն դոտ. դժվար կացություն. financial/unexpected/ great difficulty ֆինան սա կան/ան սպա սելի/մեծ դժվարություն. have difficulty դժվարություն ունենալ. with/without difficulty դժվարությամբ, առանց դժվարության. serious/considerable difficulty ies լուրջ/նշանակալից խոչընդոտներ. ovecome difficulties խոչընդոտներ հաղթահարել. raise difficulties խոչընդոտներ առաջացնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • difficulty — difficulty, hardship, rigor, vicissitude are synonyms only when they mean something which demands effort and endurance if it is to be overcome or one s end achieved. Difficulty, the most widely applicable of these terms, applies to any condition …   New Dictionary of Synonyms

 • Difficulty — Dif fi*cul*ty, n.; pl. {Difficulties}. [L. difficultas, fr. difficilis difficult; dif = dis + facilis easy: cf. F. difficult[ e]. See {Facile}.] 1. The state of being difficult, or hard to do; hardness; arduousness; opposed to {easiness} or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • difficulty — [dif′i kul΄tē, dif′ikəl΄tē] n. pl. difficulties [ME & OFr difficulte < L difficultas < difficilis, difficult < dis , not + facilis, easy: see FACILE] 1. the condition or fact of being difficult 2. something that is difficult, as a hard… …   English World dictionary

 • difficulty — [n1] problem; situation requiring great effort adversity, arduousness, awkwardness, barricade, check, complication, crisis, crux, dead end, deadlock, deep water*, dilemma, distress, emergency, exigency, fix*, frustration, hardship, hazard,… …   New thesaurus

 • difficulty — late 14c., from O.Fr. difficulté, from L. difficultatem (nom. difficultas) difficulty, distress, poverty, from difficilis hard, from dis not, away from (see DIS (Cf. dis )) + facilis easy (see FACILE (Cf. facile)) …   Etymology dictionary

 • difficulty — index adversity, aggravation (annoyance), bar (obstruction), burden, complex (entanglement) …   Law dictionary

 • difficulty — ► NOUN (pl. difficulties) 1) the state or condition of being difficult. 2) a difficult or dangerous situation or circumstance. ORIGIN Latin difficultas, from facultas ability, opportunity …   English terms dictionary

 • difficulty — noun ADJECTIVE ▪ considerable, enormous, extreme, grave, great, major, real, serious, severe ▪ We had enormous difficulty …   Collocations dictionary

 • difficulty */*/*/ — UK [ˈdɪfɪk(ə)ltɪ] / US [ˈdɪfɪkəltɪ] noun Word forms difficulty : singular difficulty plural difficulties Metaphor: A difficult idea or situation is like a knot or something that is tied up, tangled, or twisted. When you deal with it successfully …   English dictionary

 • difficulty — dif|fi|cul|ty [ dıfıkəlti ] noun *** 1. ) uncount how difficult something is: The courses vary in content and difficulty. 2. ) uncount if you have difficulty with something, you are not able to do it easily: difficulty (in) doing something: Six… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • difficulty — n. 1) to cause, create, make, present difficulties for 2) to come across, encounter, experience, face, meet, run into difficulties 3) to clear up, overcome, resolve, surmount a difficulty 4) (a) grave, great, insurmountable, serious, severe… …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”